Vakt straumnett
53 77 13 13

 

Me gjer alt for å leva opp til vårt
slagord - eit kraftsenter til beste
for kunden og lokalsamfunnet