Skånevik Ølen Kraftlag er fusjonert inn i Haugaland Kraft fra 1. september 2017.
Denne side er derfor lagt ned.

Vennligst benytt www.hkraft.no for relevant informasjon.

Vennligst benytt www.sok-holding.no for spørsmål knyttet til aksjer mm for Skånevik Ølen Kraftlag AS.

Med vennlig hilsen
Haugaland Kraft